Νέα της ΦΕΕ

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Φυτιατρικής Εταιρείας κος Ε.Τζάμος είναι προσκεκλημένος ομιλητής στο παγκόσμιο συνέδριο 'IPS 6th Internation Conference "Plant, Pathogens and People" February 23-27, 2016, NASC Complex και θα μιλήσει με θέμα "The introduction of Phytiatry (Plant medicine) in Universities as a distinct science, is a primary necessity for food security and modernization of global agriculture.
Σχετικό PDF της ομιλίας στο English Version.